دوره 8، شماره 3 - ( بهار 1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، mohammadifarahnaz@gmail.com
چکیده:   (534 مشاهده)
مقدمه: روند روبه‌رشد جمعیت سالمندان موجب شده است که مبحث سلامت سالمندان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند و از طرفی حفظ سلامت سالمندان یکی از مشکلات اساسی در اکثر جوامع است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه پرستاری توانبخشی بی‌اختیاری ادرار بر عملکرد جنسی و کیفیت خواب زنان سالمند مراجعه‌کننده به درمانگاه آیت اله موسوی شهر زنجان درسال1399 بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مداخله ای در دو مرحله قبل و بعد بود که جامعه ی پژوهشی آن را سالمندان مراجعه‌کننده به درمانگاه آیت اله موسوی شهر زنجان در سال 1399 تشکیل دادند. 58 نفر از سالمندان واجد شرایط از طریق نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، کیفیت خواب پیتزبرگ، شاخص عملکرد جنسی زنان و فرم کوتاه شده ی پرسشنامه مشاوره ای بین المللی بی اختیاری ادرار استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ی 20 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
 یافته ها : در کل نمونه ها 74 درصد زنان سالمند دارای تحصیلات زیردیپلم، 77.5 درصد دارای زایمان طبیعی، 41 درصد با توده بدنی بیشتر از 30 و با میانگین سنی 68 سال بودند. مقدار میانگین عملکرد جنسی قبل و بعد ازمداخله به ترتیب2/4±57/25 و 9/3±63/30 بوده است که از نظر آماری معنی دار می باشد (001/ 0= p). مقدار میانگین متغیر کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله به ترتیب 2/8±93/18و1/2±20/8 بود که از نظر آماری معنی دار بوده است (001/ 0= p) بود و در نهایت،  مقدار میانگین شدت بی اختیاری ادرار قبل و بعد از مداخله به ترتیب 9/5± 78/19و 5/4 ± 53/14 بوده که از نظر آماری معنی دار بوده است (p=0.001).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در زمینه استفاده از برنامه های پرستاری توانبخشی بی اختیاری ادراری، می توان این مداخله را به عنوان رویکری موثر برای ارتقای کیفیت عملکرد جنسی و کاهش اختلال خواب در زنان سالمند پیشنهاد داد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/2/20 | پذیرش: 1400/9/17 | انتشار: 1402/2/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.