فصلنامه پرستاری سالمندان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف و چشم انداز مجله ایرانی پرستاری سالمندان 

با توجه به کمبود نشریاتی که به مسائل و مشکلات خاص سالمندان اعم از سالم و بیمار بپردازد. مجله ایرانی پرستاری سالمندان به عنوان نشریه علمی در زمینه پرستاری سالمندان به منظور انتشار تازه ‏ترین یافته ‎ های علمی و پژوهشی در حیطه پرستاری و مراقبت سالمندان و موضوعات مرتبط، در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و ارتقاء سطح دانش درباره سالمندان اقدام به چاپ و انتشار مقالات می کند. مقالات ارسالی به مجله شامل 5 نوع تحقیق می باشند که عبارتند از :

  گزارش کوتاه ( Short report ): برای بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص که می‏تواند علاوه بر مسائل علمی، شامل جنبه‏های اجتماعی نیز باشد .

  مقاله پژوهشی ( Original research ): به منظور ارائه نتایج یک کار تحقیقی با رعایت اصول و قواعد تحقیقات علمی پزشکی نوشته می شوند. این نوع مقاله افزون بر چکیده باید دارای چهار بخش اصلی مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‏های پژوهش و بحث و نتیجه گیری باشد .

  مقاله مروری ( Review ): در مورد آخرین یافته‏های علمی در باره یک موضوع خاص و به گونه‏ای که جنبه خود آموزی داشته باشد، نوشته می شود .

  گزارش موردی ( Case report ): برای معرفی مورد یا مواردی که به‌ندرت در پزشکی مشاهده می‏شوند .
نامه به سردبیر: برای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده در شماره‏های پیشین مجله یا مطرح ساختن یک مسأله به شکلی مختصر و کوتاه نوشته می شوند.

  شورای سردبیری مجله از نوشته‏های ارسالی شما استقبال می‏کند.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری سالمندان:
http://jgn.medilam.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب