دوره 8، شماره 3 - ( بهار 1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، marashi142002@yahoo.com
چکیده:   (51 مشاهده)
مقدمه: سالمندآزاری از اشکال جدی و خطرناک خشونت خانگی است که جوامع و متخصصان مراقبت های بهداشتی، در چند سال گذشته به آن توجه داشته اند.
هدف: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در ایران این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سالمندآزاری و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اهواز (1399) انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی است که با مشارکت سالمندان شهر اهواز انجام شد. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول خوشه ها به صورت تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز انتخاب شده، سپس در هر خوشه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات از مشخصات دموگرافیک و  پرسشنامه سوءرفتار نسبت به سالمند در خانواده استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: محدوده سنی شرکت کنندگان نیز بین  85-60 سال بود. میانگین سنی آن ها 78/5± 40/66 بود. (1/44% ) 97نفر زن  و(9/55%) 123 نفر  را مردان تشکیل دادند و بیشتر سالمندان شرکت کننده بازنشسته( 4/65%) 144 نفر بودند. بیشترین فراونی مربوط به سالمندآزاری به ترتیب مربوط به بعد روانشناختی 146(3/66 %)، مالی 126 (3/57 %) و غفلت عاطفی 101 (9/45 %) بوده است. بین سالمندآزاری و متغیرهای جنسیت، تحصیلات و وضعیت شغلی در افراد سالمند ارتباط معناداری مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: با وجود اینکه در فرهنگ ما برای احترام به سالمند تاکید بسیاری وجود دارد اما سالمندان انواع مختلف سوءرفتار را تجربه می کنند. نتایج نشان داد که در شهر اهواز، افراد سالمند با پدیده سالمندآزاری در خانواده مواجه هستند. لذا بنظر می رسد که در خصوص پدیده سالمندآزاری در شهر اهواز لازم است برنامه ریزی هایی جهت پیشگیری از وقوع این پدیده صورت گیرد.


 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/7/3 | پذیرش: 1401/10/20 | انتشار: 1402/2/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.