دوره 8، شماره 3 - ( بهار 1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، bostanim@yahoo.com
چکیده:   (947 مشاهده)
زمینه و هدف:­­ سالمندی مجموعه­ای از تغییرات پیش­رونده با کاهش تدریجی عملکرد فیزیولوژیک و ظرفیت هموستاز است که باعث افزایش احتمال بیماری و مرگ و میر می شود.­ هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی تناوبی بر شاخص های آنتی اکسیدانی مردان مسن غیر­فعال بود.
مواد و روش ها: در پژوهش نیمه­تجربی حاضر 20 مرد مسن غیرفعال به صورت نمونه­گیری در­دسترس انتخاب و به شیوه نمونه­گیری تصادفی به دو گروه تجربی(10نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. جهت بررسی تاثیر سالمندی بر شاخص­های آنتی­اکسیدانی، 10 مرد جوان غیر­فعال به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرین تناوبی با شدت 50 درصد ضربان قلب ذخیره(وهله فعالیت) و 30 درصد ضربان قلب ذخیره (وهله استراحت) با 10 تناوب در چهار هفته اول و 15 تناوب در چهار هفته دوم با نسبت زمانی یک به یک بود. 48 ساعت قبل و بعد از اولین و آخرین جلسه تمرینی از آزمودنی­ها نمونه خونی گرفته شد و در دو مرحله شاخص های آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) مورد اندازه گیری قرار گرفت. جهت مقایسه درون گروهی از آزمون t وابسته و مقایسه گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) به همراه آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 0.05 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج این تحقیق نشان داد که آنزیم های آنتی اکسیدانی CAT، SOD و GPX در گروه های سالمند نسبت به گروه جوان به طور معنی داری کاهش یافتند (P<0.05). همچنین بر اثر هشت هفته تمرین تناوبی سطوح هر سه این آنزیم ها افزایش معنی داری پیدا کرد(P<0.05).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد که تمرین تناوبی می­تواند باعث افزایش دفاع آنتی­اکسیدانی مردان سالمند باشد و همچنین مداخله مناسبی جهت مقابله با عوارض فشار اکسایشی ناشی از پیری و بهبود کیفیت زندگی سالمندان گردد.
واژگان کلیدی: تمرین تناوبی، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، سالمندی.
 
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/1/24 | پذیرش: 1401/9/26 | انتشار: 1402/2/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.