دوره 8، شماره 3 - ( بهار 1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد گناباد ، meskafi@yahoo.com
چکیده:   (1138 مشاهده)
زمینه و هدف: سالمندی این روزها حائز اهمیت زیادی است، زیرا جمعیت سالخوردگان در جهان روز به روز افزایش می‌یابد. از این رو مقاله حاضر با هدف بررسی تمایل سالمندان به ثبات رابطه با اعضای خانواده و احساس تنهایی در شهر گناباد انجام شده است که کیفیت روابط خانوادگی در آن نقش متغیر واسط را دارد.
روشها: این تحقیق از نوع مقطعی و همبستگی است. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری شامل کلیه سالمندان زن و مرد 60 سال به بالای ساکن در منزل در شهر گناباد در سال 1396 است که دارای ناتوانی ذهنی نیستند، هم­چنین دارای فرزند هستند که با استفاده از فرمول کوکران 350 نفر انتخاب شد. و با استفاده از نرم‌ا فزار spss   نسخه 23 و آزمونهای تی‌تست، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در تحلیل روابط دومتغیره بین متغیرهای زمینه‌ای با کیفیت روابط، تنها، بین شاغل و بیکاربودن و کیفیت روابط رابطه معناداری وجود دارد. اما زمانی که متغیرهای زمینه‌ای همراه متغیرهای پیش بین دیگر وارد معادله رگرسیون شد تا در تعامل با متغیرهای دیگر اثر آنها بر متغیر ملاک سنجیده شود، هیچ یک از متغیرهای زمینه‌ای در معادله نمانده و متغیر تمایل به ارتباط مستمر با فرزندان به تنهایی حدود 37 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت روابط) را تبیین می‌کند که شدت اثرگذاری آن (با توجه به بتا) 2/60 درصد است. یعنی 2/60 درصد از تغییرات کیفیت روابط با تمایل سالمندان به ارتباط مستمر با فرزندان تبیین می‌شود. همچنین در آزمون رگرسیون چندمتغیره پس از ورود همه متغیرها، فقط تمایل به ارتباط مستمر در معادله باقی ماند و در تحلیل واریانس دوطرفه، سه متغیر تمایل سالمندان به سرزدن فرزندان متاهل، مهم‌بودن ارتباط مستمر و مراقبت از خود با ابعاد مختلف کیفیت روابط رابطه معنادار نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد هرچه کیفیت روابط سالمند با افراد خانواده خود بهتر باشد کمتر میزان احساس تنهایی در سالمند به وجود می‌آید. ضریب تعیین تعدیل شده ابعاد کیفیت رابطه با همسر برای تبیین احساس تنهایی در معادله، برابر با 60 درصد، برای فرزندان متأهل 6/63 درصد و برای فرزندان مجرد 49 درصد است. یعنی سالمندان بیشتر از همه تمایل دارند فرزندان متاهل شان به آنها به طور مرتب سر بزنند.
نتیجه‌: با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان از طریق رسانه‌های جمعی و آگاه‌سازی خانواده‌ها به لزوم داشتن پیوندهای عاطفی قویتر با سالمندان برای ایجاد روحیه ارزشمندبودن در آنها احساس تنهایی آنها را کمتر کرد، لازمه این آگاه‌سازی، تشکیل انجمن‌ها و تشکّل‌های خانوادگی است که بتواند نیازهای عاطفی و دیگر نیازهای آنها را برآورده نمایند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/11 | پذیرش: 1400/2/27 | انتشار: 1402/2/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.