دوره 3، شماره 3 - ( بهار 1396 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 25-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شیراز ، pasand@shirazu.ac.ir
چکیده:   (5553 مشاهده)

مقدمه و هدف: ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی درﮔﻴﺮ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰی و ﻋﻤﻘﻲ به ‌ویژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد، ﻛﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک و نگران‌کننده آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند انجام شد.

مواد و روش ها:جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل سالمندان زن شهر شیراز بودند. از بین 50 زن سالمند 30 نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت هدفمند انتخاب و پس از انجام پیش­آزمون، آزمودنی­ها به دو گروه 15 نفری تمرین پیلاتس و ترکیبی تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون­ رومبرگ جهت اندازه­گیری تعادل ایستا و آزمون تعادل پویای وای (Y) برای اندازه­گیری تعادل پویا به کار برده شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک­ متغیره تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون در هر دو گروه تمرینات پیلاتس و ترکیبی اختلاف معناداری وجود داشت (0/05p<).

نتیجه گیری: بر اساس یافته­ های تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند مؤثر بوده و پیشنهاد می­شود این نمونه تمرین  ها در برنامه سلامتی سالمندان قرار گیرد.

متن کامل [PDF 266 kb]   (1540 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/12/15 | پذیرش: 1396/2/20 | انتشار: 1396/3/27

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.