دوره 2، شماره 4 - ( تابستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 81-70 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، jamal_ashoori@yahoo.com
چکیده:   (4783 مشاهده)

مقدمه و هدف: کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل روانشناختی زیادی است که از مهمترین آنها می توان به سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی اشاره کرد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند انجام شد.

مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان سالمند شهر قرچک در سال 1394 بودند که از میان آنان 250 سالمند با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006)، حمایت اجتماعی (زیمت و همکاران، 1998)، سخت رویی روانشناختی (کوباسا، 1979) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2004) بود که توسط نمونه های پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی زنان سالمند 09/1±86/2 بود که نشان دهنده سطح متوسطی از کیفیت زندگی می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی (46/0r=)، حمایت اجتماعی (52/0r=) و سخت رویی روانشناختی (39/0r=) با کیفیت زندگی زنان سالمند رابطه مثبت و معنادار داشتند (01/0>P). در یک مدل پیش بین سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی توانستند 4/50 درصد از تغییرات کیفیت زندگی زنان سالمند را پیش بینی کنند (504/0=R2).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی توانایی پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند را داشتند. بنابراین با توجه به نقش متغیرهای مذکور در پیش بینی کیفیت زندگی پیشنهاد می شود که برنامه های اجرایی مناسبی جهت بهبود کیفیت زندگی زنان سالمند طراحی و اجرا شود.

متن کامل [PDF 169 kb]   (1663 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/12/21 | پذیرش: 1395/6/20 | انتشار: 1395/6/27

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.